Lista artykułów

Nazwa artykułu
Skuteczna komunikacja w zespole z elementami radzenia sobie ze stresem
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia szkolenia pt.:
Skuteczna komunikacja w zespole z elementami radzenia sobie ze
stresem, dla maksymalnie 26 pracowników Departamentu Spraw
Europejskich Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
17.09.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia na kompleksową organizację cyklu dziesięciu regionalnych konferencji dotyczących realizacji projektu Brand (PO IR)
Szacowanie wartości zamówienia na kompleksową organizację
cyklu dziesięciu regionalnych konferencji dotyczących
realizacji projektu Brand (PO IR)
12.09.2018 więcej
Rozeznanie rynku na analizę aktualnego stanu programów promujących jakość oraz wspierających sprzedaż rodzimych produktów
Rozeznanie rynku na analizę aktualnego stanu programów
promujących jakość oraz wspierających sprzedaż rodzimych
produktów
11.09.2018 więcej
Eksperci do prezentacji rozwiązań Konstytucji Biznesu podczas spotkań z przedsiębiorcami.
Rozeznanie na ekspertów do prezentacji rozwiązań Konstytucji
Biznesu podczas spotkań z przedsiębiorcami.
11.09.2018 więcej
Szkolenie „Zarządzanie projektem z użyciem narzędzi pracy grupowej”
Szkolenie „Zarządzanie projektem z użyciem narzędzi pracy
grupowej”
10.09.2018 więcej
Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury promującej polską gospodarkę oraz branże priorytetowe w ramach PO IR
Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury promującej polską
gospodarkę oraz branże priorytetowe w ramach PO IR
05.09.2018 więcej
Opracowanie nowej koncepcji funkcjonalnej i dokumentacji przetargowej na wykonanie portalu www.trade.gov.pl
Opracowanie nowej koncepcji funkcjonalnej i dokumentacji
przetargowej na wykonanie portalu www.trade.gov.pl
04.09.2018 więcej
Zakupu usług serwisowych urządzenia poligraficznego
Zakup usług serwisowych urządzenia poligraficznego
30.08.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia – „Analizy potencjału internacjonalizacji polskich firm oraz promocji polskich branż priorytetowych poprzez kanały elektroniczne (e-Eksport)
Szacowanie wartości zamówienia – „Analizy potencjału
internacjonalizacji polskich firm oraz promocji polskich branż
priorytetowych poprzez kanały elektroniczne (e-Eksport)
27.08.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia na „Wsparcie techniczne portalu trade.gov.pl”
Szacowanie wartości zamówienia na „Wsparcie techniczne
portalu trade.gov.pl”
24.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się